Cięcie i odsiewanie

Cięcie i odsiewanie: podczas tego procesu surowce przechodzą proces czyszczenia na odsiewaczach i tunelach powietrznych. Dzięki temu możemy ograniczyć zawartość piachu i innych zanieczyszczeń oraz uzyskać zestandaryzowany rozmiar surowca. W zależności od potrzeb klienta możliwe jest uzyskanie frakcji o rozmiarze minimalnym ok. 0,2 mm oraz maksymalnym rzędu 8-10mm. Surowce poddawane są działaniu silnego pola magnetycznego w celu usunięcia zanieczyszczeń ferromagnetycznych