Przetwórstwo

Pozyskane surowce możemy poddać procesom takim jak: młócenie, czyszczenie, cięcie, mielenie, mieszanie i sterylizacja. Potrzeby naszych klientów oraz nasze wieloletnie doświadczenie są podstawą do zastosowania odpowiednich procesów w celu uzyskania satysfakcjonującej frakcji oraz jakości bez względu na to czy towar będzie podlegał dalszej obróbce czy zostanie użyty do wytworzenia produktu końcowego. Firma posiada także własną linię do sterylizacji parowej. Więcej w zakładce: oferta.

Wyróżnia nas dbałość o jakość naszych towarów dlatego wszystkie procesy są monitorowane i udokumentowane. Całość jest nadzorowana zgodnie z wytycznymi systemu HACCP. Przyzakładowe laboratorium czuwa nad jakością przyjmowanych surowców oraz produktów gotowych. Więcej na ten temat w zakładce: jakość