Jakość

Firma Krautex będąc pierwszym ogniwem w łańcuchu dostaw surowców zielarskich używanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym przykłada wielką wagę do jakości swoich produktów. Nasza firma podejmuje wiele działań wpływających na bezpieczeństwo naszych towarów.

Działamy według wytycznych systemu HACCP. Przestrzegamy zasad GMP oraz GHP. Podejmujemy działania systemowe oraz ciągle podnosimy świadomość naszych pracowników tak aby nasze produkty były jak najwyższej jakości. Nasze zorientowanie na jakość potwierdza uzyskany certyfikat HACCP.

Dużym atutem firmy jest przyzakładowe laboratorium prowadzące kontrolę właściwości fizykochemicznych, pozostałości pestycydów oraz mikrobiologicznych w dostarczanych surowcach. Dzięki temu w szybki sposób jesteśmy w stanie ocenić surowiec i wyeliminować surowce o takich parametrach które nie mogą zostać poprawione w kolejnych procesach produkcyjnych (m.in. niska zawartość substancji aktywnych, niewłaściwy kolor, pozostałości pestycydów)

Wiemy, że nawet najmniejsza dostawa złej jakości może doprowadzić do niezgodności towaru gotowego. Dlatego też laboratorium bada surowce według udokumentowanych norm zakładowych. Dział Kontroli Jakości czuwa nad przestrzeganiem zasad przyjętych w dokumentacji HACCP i aktualizacją tego systemu pod kątem występowania możliwych niebezpieczeństw.

Przechowywanie w idealnych warunkach przy kontroli temperatury i wilgotności pozwala nam być pewnym że magazynowane surowce i towary gotowe mają niezmienną jakość przez długi czas a zaprojektowany specjalnie dla nas system komputerowy pozwala na pełne śledzenie drogi surowca od towaru gotowego do poszczególnego dostawcy.

Ulokowana na miejscu linia do sterylizacji parowej daje nam możliwość zaoferowania produktów bezpiecznych mikrobiologicznie a maszyny czyszczące wyposażone w „metal detektor” zapewniają czystość w zakresie zawartości metali ferro i nieferromagnetycznych.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze produkty były bezpieczną bazą dla naszych klientów w celu realizacji ich własnych planów produkcyjnych.

W poszczególnych zakładkach przedstawiamy zakres badań wykonywanych przez nasze laboratorium.

Badania pozostałości pestycydów:

Nasze laboratorium posiada odpowiednią aparaturę do badania pozostałości pestycydów w skupowanych surowcach zielarskich.

Duża dynamika zmian w zakresie środków ochrony roślin używanych podczas uprawy a także przepisów regulujących dopuszczalne poziomy pozostałości wymaga ścisłej współpracy Laboratorium i Działu Zakupów. Poprzez wywiady z dostawcami, uzyskujemy informacje na temat stosowanych środków ochrony roślin. Ponadto nasza baza jest uaktualniana w oparciu o normy polskie i europejskie oraz sugestie klientów.

Badając każdą najmniejszą partię surowca (pochodzącą od jednego dostawcy, z jednego obszaru uprawy) eliminujemy problem pozostałości pestycydów w towarze gotowym.

Badania substancji aktywnych:

Nasze laboratorium za pomocą metod chromatografii cieczowej jest w stanie określić zawartość substancji aktywnych oferowanych produktów. Dzięki temu możemy naszym klientom zagwarantować że sprzedawane przez nas surowce (m.in kozłek lekarski) spełnia normy wyznaczone przez Farmakopee Europejską

Badania mikrobiologiczne:

Celem tych badań jest zapewnienie odpowiedniej jakości mikrobiologicznej sterylizowanych surowców. Jesteśmy w stanie zbadać każda partię wysterylizowanego surowca tak aby czas od momentu zakończenia produkcji do zwolnienia towaru przez dział jakości był jak najkrótszy. Zakres badań obejmuje: TPC, E-coli, Salmonella, Coliforms, Enterobacterie, Pleśnie, Drożdże, Bac. Cereus

Badania fizykochemiczne:

Zakres badań obejmuje: kolor, zapach, popiół ogólny, popiół nierozpuszczalny w kwasie, zawartość olejków eterycznych, wilgotność, masę zasypową, zawartość insektów metodą przeglądania.