Badania pozostałości pestycydów

Nasze laboratorium posiada odpowiednią aparaturę do badania pozostałości pestycydów w skupowanych surowcach zielarskich.

Duża dynamika zmian w zakresie środków ochrony roślin używanych podczas uprawy a także przepisów regulujących dopuszczalne poziomy pozostałości wymaga ścisłej współpracy Laboratorium i Działu Zakupów. Poprzez wywiady z dostawcami, uzyskujemy informacje na temat stosowanych środków ochrony roślin. Ponadto nasza baza jest uaktualniana w oparciu o normy polskie i europejskie oraz sugestie klientów.

Badając każdą najmniejszą partię surowca (pochodzącą od jednego dostawcy, z jednego obszaru uprawy) eliminujemy problem pozostałości pestycydów w towarze gotowym.