Badania mikrobiologiczne
Celem tych badań jest zapewnienie odpowiedniej jakości mikrobiologicznej sterylizowanych surowców. Jesteśmy w stanie zbadać każda partię wysterylizowanego surowca tak aby czas od momentu zakończenia produkcji do zwolnienia towaru przez dział jakości był jak najkrótszy. Zakres badań obejmuje: TPC, E-coli, Salmonella, Coliforms, Enterobacterie, Pleśnie, Drożdże, Bac. Cereus