Badania fizykochemiczne

Zakres badań obejmuje: kolor, zapach, popiół ogólny, popiół nierozpuszczalny w kwasie, zawartość olejków eterycznych, wilgotność, masę zasypową, zawartość insektów metodą przeglądania.