Zgrubne cięcie

Zgrubne cięcie: jest to cięcie po którym towar ma frakcję o wielkości od ok. 1mm do 5cm. Jest ono najlepszym rozwiązaniem w przypadku gdy towar przeznaczony jest do celów ekstrakcyjnych lub do zmielenia.